„Toto jsou internetové stránky společnosti Luha zemědělská, a. s., se sídlem v Jindřichově,IČO 63491991, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 1523/1“

LUHA zemědělská, a.s., Jindřichov vznikla k 31. 1. 1996 postoupením pohledávek oprávněných osob členů Zemědělského družstva LUHA se sídlem v Jindřichově. Společnost řídí šestičlenné představenstvo a na jeho činnost dohlíží tříčlenná dozorčí rada. Akciová společnost obhospodařuje pronajaté pozemky na katastru obcí Jindřichov, Nejdek a Bělotín. Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování obilnin, řepky, trav na semeno a výrobu krmiv pro živočišnou výrobu. Živočišná výroba se specializuje na chov skotu. Sklizňové práce a chod živočišné výroby po technické stránce a opravy veškeré techniky zajišťuje úsek technických služeb. Bioplynová stanice, která byla vybudována koncem osmdesátých let minulého století ve spolupráci s VÚZT Praha-Řepy, se zabývá zpracováním hnoje a využitím jeho produktů.

Obec Jindřichov se rozkládá na úpatí Oderských vrchů. První písemné záznamy o jejím vzniku pochází ze XVII. století. Katastrální hranice na východní části katastru je současně hranicí mezi Moravou a Slezskem. Společnost, stejně jako bývalé zemědělské družstvo, nese název podle místního potoka, který se v Jeseníku nad Odrou vlévá do řeky Odry.