„Toto jsou internetové stránky společnosti Luha zemědělská, a. s., se sídlem v Jindřichově,IČO 63491991, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 1523/1“

Přijmeme traktoristu a skladníka do rostlinné výroby.
Nástup možný ihned.
Bližší informace u p. Biskupa na tel. čísle 727 973 988 nebo na emailu biskup.luha@seznam.cz.


Informace, pro vlastníky půdy, o odkupu naleznete zde.


Vážení spoluobčané.

V poslední době se začaly množit dopisy vlastníkům půdy na odkup jejich pozemků. Upozorňujeme Vás na toto jednání. Dle našich informací se pravděpodobně jedná o podvod. Na uvedených adresách se odesílatelé nenachází a nejsou ani zapsáni v živnostenském rejstříku jako podnikatelé v zemědělství. Dále jejich nabídky nejsou konkrétní. Nejsou uvedeny čísla parcel, kterých se nabídka týká. Částka, kterou nabízí, je neurčitá, protože není jasné, zda je to za všechny parcely, nebo jen některé. Pokud by se mělo jednat o půdu, kterou máte pronajatou akciové společnosti nebo jinému podnikateli, pak vás musíme upozornit, že cena, kterou jsme si z těchto dopisů vykalkulovali, je silně podhodnocená. Pozemky se u nás prodávají za několikanásobně vyšší cenu.

Ještě jednou vás chceme varovat, aby jste na uvedené dopisy raději ani neodpovídali, aby jste se nedostali do zbytečných problémů. Ve svém důsledku by jste také mohli zaplakat nad výdělkem.

Vedení akciové společnosti LUHA zemědělská, Jindřichov