„Toto jsou internetové stránky společnosti Luha zemědělská, a. s., se sídlem v Jindřichově,IČO 63491991, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 1523/1“

Představenstvo společnosti Luha zemědělská, a.s., tímto svolává řádnou valnou hromadu. Pozvánku na ni si můžete stáhnout zde.