„Toto jsou internetové stránky společnosti Luha zemědělská, a. s., se sídlem v Jindřichově,IČO 63491991, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 1523/1“

Bioplynová stanice, která byla vybudována koncem osmdesátých let minulého století ve spolupráci s VÚZT Praha-Řepy, se zabývá zpracováním hnoje a využitím jeho produktů. Metan, který vzniká fermentací hnoje, je jímán do zásobníků a dále používán jako palivo pro spalovací motory, které vyrábí elektrickou energii, která je dodávána do sítě. Odpadní teplo z motorů je využíváno v sušárně k sušení řeziva.