„Toto jsou internetové stránky společnosti Luha zemědělská, a. s., se sídlem v Jindřichově,IČO 63491991, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 1523/1“

Živočišná výroba se specializuje na chov skotu. Hlavním zaměřením je výroba mléka. Společnost má uznaný chov holštýnského skotu a odchovává i telata, jalovice a býky. Jalovice se od jara do podzimu pasou. Stejně tak i stádo masného skotu.