„Toto jsou internetové stránky společnosti Luha zemědělská, a. s., se sídlem v Jindřichově,IČO 63491991, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 1523/1“

Předseda představenstvaIng. Lukáš Sekanina727 973 989
Vedoucí ÚTSPavel Čech727 973 988
AgronomLadislav Hynčica727 973 991
ZootechnikMiluše Rýparová727 973 990
Mzdová účetníHaitlová Ludmila727 973 992
Emailluha@cmail.cz 

Publicita

Název projektu: Výměna chladicího zařízení na mléko– LUHA Zemědělská

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025411

Popis projektu: Projekt „Výměna chladicího zařízení na mléko– LUHA Zemědělská“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele prostřednictvím modernizace technologie chlazení mléka. Stávající technologie bude nahrazena novým chladícím tankem a kondenzačními jednotkami. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.