„Toto jsou internetové stránky společnosti Luha zemědělská, a. s., se sídlem v Jindřichově,IČO 63491991, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 1523/1“

Společnost hospodaří na pronajatých pozemcích v katastru obcí Jindřichov, Nejdek a Bělotín. Pozemky, na kterých společnost hospodaří, se nachází v nadmořské výšce 334- 591 metrů. To znamená, že půdní typy jsou značně rozdílné a i hloubka ornice silně kolísá. Zajišťování zemědělské výroby v takových podmínkách není a nikdy nebylo lehké. Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování obilnin - pšenice, ječmen, žito i oves. Dále se pěstuje řepka, hořčice a trávy na semeno. Pro potřeby živočišné výroby se seje kukuřice na siláž, lupina a z luk a pastvin se zajišťuje krmivová základna pro skot.